INGOT Brokers | Funds Transfer

Funds Transfer

Chuyển khoản Ngân hàng
 • Tiền tệ: USD, EUR, AUD
 • Phí gửi tiền: Không tính phí INGOT nhưng có phí ngân hàng được áp dụng
 • Phí rút tiền: Không tính phí INGOT nhưng có phí ngân hàng được áp dụng
 • Số tiền gửi: Không giới hạn
 • Số tiền rút: Không giới hạn
Neteller
 • Tiền tệ: EUR, AUD, USD
 • Phí gửi tiền: 3% - The rest is covered by INGOT
 • Phí rút tiền: 0 - 25 Euros
 • Số tiền gửi: -
 • Số tiền rút: -
Skrill
 • Tiền tệ: EUR, AUD, USD
 • Phí gửi tiền: 3% - The rest is covered by INGOT
 • Phí rút tiền: Chuyển khoản ngân hàng: 4 EUR & Chuyển khoản Visa: 1,8 EUR
 • Số tiền gửi: Không giới hạn
 • Số tiền rút: Không giới hạn